Hlavní 1000-9999 1139 Andělské číslo - význam a symbolika